LAUNCH SMARTSAFE X861 PRO 3D Wheel Aligner Thiết bị cân chỉnh góc đặt bánh xe ô tô

299.000.000 

LAUNCH X861 PRO 3D Wheel Aligner là thiết bị cân chỉnh góc đặt bánh xe ô tô với ứng dụng rộng rãi nhất với xe nâng cắt kéo lớn, xe nâng bốn trụ, xe nâng cắt kéo nhỏ và xe nâng hai trụ.

LAUNCH X-861 PRO 3D Wheel Aligner được chế tạo để cải thiện năng suất bằng tủ và xà di động. X-861 PRO 3D Wheel Aligner cực kỳ chính xác, truyền cực cao và hiệu chuẩn cực cao.