Máy Chẩn Đoán Ô Tô Tải THINKTOOL MASTER CV

32.000.000 

Thiết bị chẩn đoán đa năng ThinkTool Master CV dành cho hơn 190 dòng xe tải nặng, tải vừa và xe du lịch.