THIẾT BỊ HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG HỖ TRỢ LÁI XE AN TOÀN LAUNCH X431 ADAS MOBLIE

Launch X431 ADAS Mobile là một công cụ hiệu chỉnh ADAS di động để hiệu chỉnh hệ thống ADAS và lý tưởng cho doanh nghiệp garage sửa chữa tăng cao nguồn doanh thu mới. X431 ADAS Mobile được thiết kế gấp gọn độc đáo có thể giảm thiểu rủi ro vận chuyển, tăng tốc quy trình thiết lập và hiệu chỉnh ở nhiều nơi.