Thiết Bị Kiểm Tra Xả Pin Lithium FGCD Series

Thiết bị kiểm tra sạc xả pin Lithium FGCD Series áp dụng công nghệ sạc và xả tiên tiến với nhiều bài kiểm tra tích hợp và chế độ bảo trì bảo dưỡng, phù hợp cho việc kiểm tra sạc, xả và tái tạo sạc/xả của nhiều gói pin Lithium trên thị trường.

COMING SOON