Thiết Bị Kiểm Tra Sạc Xả Pin Lithium ABE-2550NT

Thiết bị kiểm tra sạc xả pin Lithium ABE-2550NT là thiết bị hỗ trợ sạc, xả, chu kì xả và sạc cho nhiều cell pin trong module pin của xe với hiển thị mẫu lên màn hình, giúp đảm bảo các cell pin không bị hiện trạng quá xạc và quá xả. Ngoài ra thiết bị còn phù hợp cho việc bảo trì và sửa chữa cho đa dạng các loại pin Lithium.

COMING SOON